Cos de cumparaturi - Subtotal: 0,00 RON

 

TERMENI ŞI CONDIŢII COMERCIALE GENERALE

Defînirea termenilor

-   Termenii “site”, “acest site” şi “site-ul” folosiţi în acest document se referă la site-urile administrate de  SC RG DESIGN S.R.L. Brasov. Design-ul şi conţinutul site-ului aparţin în exclusivitate SC RG DESIGN S.R.L. Brasov şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. 
-  Prin termenii „comerciant” înţelegem în continuare SC RG Design S.R.L. Brasov, cu sediul social în B-dul. Grivitei Nr.33, Brasov, Romania 500177, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J08/2556/2007, cod fiscal RO22443750.
-    Prin termenii “utilizator”, “vizitator” şi “dumneavoastră” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul , indiferent de motiv.
-    Termenii “Regulament”, “Contract” şi “Termeni şi Condiţii” se referă la prezentul contract de utilizare.
-    Prin termenul “date personale", întelegem informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (încluşiv numărul de mobil), pseudonimul, adresa de e-mail, vârsta, sexul şi starea civilă, dar mai pot include şi alte informaţii, cum ar fi obiceiuri şi preferinţe la cumpărături şi detalii ale stilului de viaţă, cum ar fi pasiuni şi interese.

Generalităţi

Toate serviciile oferite de firma SC RG DESIGN S.R.L. Brasov se fac exclusiv pe baza următoarelor termeni şi condiţii comerciale. Alte condiţii sunt valabile, doar dacă sunt stabilite în scris între SC RG Design S.R.L. Brasov şi consumator.

Termeni de excludere

Pentru a încheia un contract cu SC RG Design S.R.L. Brasov sunt autorizate doar persoanele peste 18 ani cu capacitate deplină de exerciţiu.

Acceptarea “Termenilor şi condiţiilor”

Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului şi folosirea aplicaţiilor sale presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor şi Condiţiilor publicate, având valoare contractuală deplină.

SC RG DESIGN S.R.L. Brasov nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor şi condiţiilor”.

Dacă una din dispoziţiile  acestei  „Termeni şi condiţii comerciale generale” este nulă, îndiferent din ce motiv, aplicarea celorlalte condiţii nu este afectată. Modificările contractului se pot face numai în scris.

SC RG DESIGN S.R.L. Brasov îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul prezentului contract. În această situaţie SC RG DESIGN S.R.L. Brasov va înştiinţa utilizatorii prin afişarea schimbărilor pe site. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptarea modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

Conţinutul site-ului

Înformaţiile publicate pe site sunt înformaţii de interes general despre produsele comercializate de comerciant , ale partenerilor săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât şi alte înformaţii considerate de SC RG DESIGN S.R.L. Brasov şi de partenerii  săi ca fiind de interes pentru utilizatori.

SC RG DESIGN S.R.L. Brasov îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.

Copyright / Dreptul de autor

Cu excepţia opiniilor postate de către utilizatori, întregul conţinut al site-ului, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficaă WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietate SC RG DESIGN S.R.L. Brasov şi a partenerilor, respectiv furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul comerciantului  a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Toate drepturile ne sunt rezervate. Probleme legate de proprietatea intelectuală se pot raporta la adresa office@rgdesign.ro.

Legături – link-uri

Site-ul  poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Aşadar, SC RG DESIGN S.R.L. Brasov  nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informaţiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste legături.

Termeni de livrare
Comenzile transmise prin oricare dintre tehnicile de comunicaţie la distanţă vor fi onorate în limita stocului disponibil. Termenul de livrare este de regulă 2-3 zile lucrătoare, dacă produsul este pe stoc în România şi de 10-14 zile lucrătoare dacă este pe stoc în depozitul furnizorului. Termenul de livrare este indicat pe confirmarea de comandă trimisă de către comerciant clientului. Dacă un produs nu va fi disponibil într-o perioada scurtă de timp, vom informa clientul prin e-mail despre cel mai apropiat termen de livrare posibil – doar în cazul în care avem informaţii legate de adresa clientului. Clientul este obligat, să lase o adresă actuală şi să anunţe în scris orice modificare de adresă, relevantă pentru contract. Dezavantajele din neîndeplinirea acestei obligaţii le suportă clientul. La întârzierile de livrare cauzate de factori externi, ca de ex. forţa majoră, probleme de transport, dispoziţii ale autorităţilor, etc. ca şi în cazul altor evenimente nepricinuite de către comerciant, nu se pot formula pretenţii de despăgubire împotriva comerciantului. Nici în şituaţia în care livrarea este întârziată şi neexecutată dîn cauza furnizorilor noştri nu suntem responsabili pentru întârziere. Dacă clientul refuză în mod nejustificat preluarea produsului, de riscul aferent refuzului respectiv de consecinţele refuzului răspunde clientul. 

Dacă produsul comandat nu poate fi livrat şi a fost achitat în avans, clientul va primi înapoi doar sumele încasate de comerciant  pentru comandă respectivă.

Valoarea obligaţiilor SC RG DESIGN S.R.L. Brasov  faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor nu depăşeşte valoarea sumelor încasate de SC RG DESIGN S.R.L. Brasov de la clientul respectiv. În astfel de şituaţii, SC RG DESIGN S.R.L. Brasov nu va plăti despăgubiri  clientului.

Livrarea şi costurile de expediere
Preţurile afişate pe acest site sunt exprimate în RON şi includ TVA, iar costul aferent transportului la adresa solicitată de client nu este inclus. Societatea noastră asigură livrarea produselor la adresa indicată. Transportul produselor este asigurat prin intermediul servicilor de curierat Fan Courier până la intrarea în imobilul clientului,  nu efectuăm servicii speciale de urcat, coborât produse de mare dimensiune/ greutate  pe scări. La cererea scrisă a clientului putem asigura acest serviciu de urcat, coborât, respectiv instalat prin partenerii noştri, contra cost. Livrarea se va face la o adresă menţionată de către client numai pe teritoriul României. În momentul preluării produselor de la curier vă rugăm să verificati întegritatea produsului (nu numai al ambalajului), dacă semnalaţi nereguli (zgârieturi, tamponări, etc) refuzaţi în mod categoric preluarea produsului de la firma transportătoare. Semnalaţi imediat nereguliile în scris, completând scrisoarea de transport înaintată de reprezentantul firmei de transport indicând motivul exact al problemei semnalate. Livrarea se face fără accesoriile din poze.

Preţurile şi plata


Toate preţurile sunt cu TVA de 24%.
Aceste preţuri nu includ costul aferent transportului.
Prin actualizarea permanentă a paginii de internet, informaţiile făcute la o dată anterioară referitoare la preţuri şi calitatea produsului îşi pierd valabilitatea. Preţurile publicate sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate. 
Preţul valabil în confirmarea  comenzii trimise de către comerciant este cel relevant pentru facturare.
Plata produselor se face prin ramburs la curier sau prin virament bancar in avans. Excepţiile sunt valabile doar dacă au fost stabilite în scris între comerciant şi client.
Clientul va plăti în avans suma confirmată.

SC RG DESIGN S.R.L. Brasov nu este responsabilă pentru greşelile de tipărire sau afişare a preţurilor, caracteristicilor, imaginilor etc. În şituaţia în care preţul produsului sau descrierea au fost întroduse greşit în bazele noastre de date, sau afişate greşit iar livrarea nu s-a efectuat încă, SC RG DESIGN S.R.L. Brasov îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Dreptul de proprietate

Până la plata întegrală, produsele ramân în proprietatea comerciantului. În cazul neachitării produsului, SC RG DESIGN S.R.L. Brasov  are dreptul de a–şi lua produsul înapoi. În acest caz nu este vorbă de desfacerea contractului, numai dacă acest lucru  este declarat  în mod expres.

Garanţie

Pretenţiile motivate ale clientului faţă de  comerciant din cauza deficienţelor  produselor vor fi soluţionate conform prevederilor legale.
Clientul se obligă, să verifice produsul la recepţie şi să anunţe imediat comerciantul despre eventualele neconformităţi. Clientul va consemna în scris, la recepţie, pe nota de livrare a transportatorului deficienţele constatate. Dacă clientul va constata ulterior, că produsul are deficienţe, atunci este obligat să informeze imediat comerciantul. Dacă clientul omite să  anunţe o deficienţă atunci produsul este considerat ca fiind acceptat. Avariile din timpul transportului vor fi anunţate suplimentar şi transportatorului.
Printre deficienţele produsului nu se numără avariile pe care clientul le-a provocat prin folosirea necorespunzătoare sau neconformă cu contractul/ instrucţiunile de utilizare/ fişa produsului. Decisive pentru evaluarea folosirii necorespunzătoare sau neconforme cu contractul sunt datele fabricantului produsului din instrucţiunile de utilizare.
Termenul de garanţie este de doi ani. Acesta începe odată cu primirea produsului.
Garanţia se pierde la intervenţii, reparaţii sau încercări de reparare de către cumpărător sau de către o terţă persoană neautorizată. Reparaţiile se pot efectua doar de către comerciant, sau de  către firmele autorizate de acesta.
Produsele pot fi controlate înainte de returnare de către o comerciant sau de către o firma autorizată de acesta la faţa locului (la adresa de livrare). Dacă are loc o livrare ulterioară pentru înlocuire, clientul este obligat să returneze produsul cu deficienţă în termen de 30 de zile către comerciant pe cheltuiala acestuia. Piesele  de schimb defecte  se pot returna numai cu acordului scris al comerciantului. Returnarea produsului deteriorat se va face  conform prevederilor legale.
Cerinţele speciale sunt considerate acceptate, doar dacă acestea se fac în scris.

Declinarea responsabilităţii

O parte din conţinutul site-ului, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile şi simbolurile lor, sunt puse la dispoziţia noastră de parteneri. Din acest motiv, comerciantul nu poate garanta şi nu îşi poate asuma răspunderea ca informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate.

SC RG DESIGN S.R.L. Brasov  nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau nectualizarea înformaţiilor publicate sau menţinute pe site. Imaginile prezentate pe site au rol de exemplu şi nu crează condiţii contractuale, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.).

Comerciantul nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul comentariilor despre produse pe care utilizatorii le postează, în schimb, îşi asumă dreptul de a şterge orice conţinut care violează prezentul contract sau este în alt mod încompatibil cu scopul acestui portal.

Dacă nu se stabileşte altfel- în scris, atunci celelalte pretenţii alte clientului, îndiferent din ce motiv, sunt excluse. Comerciantul nu raspunde pentru deteriorările care pot apărea,  în special, nu răspunde pentru câştigul pierdut sau pentru deterioarea altor bunuri ale clientului. Dacă răspunderea contractuală a SC RG DESIGN S.R.L. Brasov este exclusă sau limitată, atunci acest lucru se referă şi la răspunderea personală a angajaţilor, reprezentanţilor şi personalului auxiliar SC RG DESIGN S.R.L. Brasov. Nu este valabilă prezenta limitare de răspundere, dacă deteriorarea  a fost cauzată cu premeditare sau din neglijenţă. De asemenea nu se aplică, dacă clientul nu-şi cere drepturile stabilite în mod legal. SC RG DESIGN S.R.L. Brasov îşi rezervă dreptul de a răspunde numai în limitele legii la pretenţiile comerciale ale clientului. Termenul de prescripţie este de trei ani (termenul prescriptiei este prevazut de decr. 176/54 şi este de 3 ani!). Acest termen începe de la livrarea produsului.

Confidenţialitatea datelor

Clientul este de acord ca datele sale personale (furnizate către comerciant  în cadrul relaţiei contractuale) să fie stocate şi prelucrate electronic. Se face cunoscut faptul că datele transmise pe baza acestei dispoziţii sunt prelevate şi prelucrate exclusiv în scopul oferirii serviciilor, în special pentru onorarea comenzilor şi pentru evidenţa contabilă SC RG DESIGN S.R.L. Brasov nu transmite datele personale ale clienţilor către terţe persoane.

Dreptul de denunţare unilaterală

Consumatorii au dreptul, în condiţiile OUG nr. 174/2008 şi OUG 130/2000  privind protecţia consumatorilor să se retragă din contractele încheiate prin vânzare la distanţă, fără indicarea motivelor, in termen de 10 zile. Comerciantul are dreptul să se retragă direct din contract, dacă înainte de livrarea bunurilor, clientului i se  deschide o procedură de faliment sau dacă se constată imposibilitatea clientului de a achita contravaloarea bunurilor.


Înstanţa competentă

În cazul apariţiei unor litigii decurgând din interpretarea şi executarea contractelor comerciale încheiate între comerciant şi consumator, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse judecăţii instanţelor de drept comun de la sediul comerciantului.

Termeni legali

Ordonanţa nr. 130/2000 (republicată), privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanţă.

Actul include modificările din:
- O.U.G. nr. 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008.


Conciliere gratuita

Daca aveti probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutati, puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cu ing. Bogdan BATRANU, la telefon 0735 553 596 sau pe adresa de conciliere.

 

Politica de confidentialitate

Prin “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.modeleporti.ro si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet.

Informatii non-personale colectate de www.modeleporti.ro

Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam informatii impersonale, respectiv o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.modeleporti.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.

Pentru a imbunatati performanta campaniilor, Google colecteaza date demografice si non-personale de pe site-ul nostru. Aceste informatii anonime contin cateva repere despre dumneavoastra:  varsta, sex si zona geografica din care accesati site-ul.

Utilizam informatiile non-personale descrise mai sus pentru a personaliza mai bine tipul de pulicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online. Informatiile colectate sunt stocate si pastrate pentru o perioada de timp rezonabila (30 – 90 zile). Datele stocate in aceste fisiere pot contine informatii referitoare la computer-ul folosit de un utilizator si adresa IP.

Google Remarketing

Domeniul web www.modeleporti.ro foloseste optiunea de publicitate Remarketing oferita de Google.  Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colecteaza cookies de pe acest site pentru a va arata campanii publicitare mai aproape de interesele dumneavoastra, exprimate prin tipurile de pagini accesate in trecut pe acest domeniu web (www.modeleporti.ro).

Alegerea Consumatorului – instrument Opt-out

Tehnologia utilizata se bazeaza pe cookies, permitandu-ne sa livram servicii optime. Aceste instrumente ne permit sa oferim utilizatorilor o mai buna navigare pe Internet si o imbunatatire a campaniilor publicitare. Utilizatorii pot modifica setarile browser-ului pentru a refuza stocarea de cookies. Intrucat cookies sunt utilizate pe o scara larga, mai precis pentru a va facilita navigarea pe Internet prin personalizari de limba, cod postal, data si ora, dezactivarea lor poate interfera in totalitate cu accesarea unor website-uri.

Utilizatorii pot renunta la primirea de cookies prin accesarea site-ului: youronlinechoices.com/ro  sau prin dezactivarea lor din browser.

Informatii confidentiale colectate de www.modeleporti.ro

In urma mesajelor pe care vizitatorii le trimit pe site-ul nostru prin formularul de contact, dar si catre adresa de email office@rgdesign.ro, site-ul www.modeleporti.ro colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va putea contacta ulterior.
Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.